หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ PRE-YORSOR'62

รายละเอียดโครงการเปิดบ้านวิชาการ PRE-YORSOR'62      

 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 

ประถมศึกษาปีที่ 4      
ประถมศึกษาปีที่ 5      
ประถมศึกษาปีที่ 6    

หมายเหตุ สามารถตรวจสอบผู้รายชื่อผู้สมัครได้หลังจากทำการสมัครแล้ว 1-2 วัน