หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศจาก กสพท. ล่าสุด

ประกาศจาก กสพท. ล่าสุด (14/10/62)

หลักเกณฑ์คัดเลือก ฉบับที่ 1 https://goo.gl/r6bhEB
หลักเกณฑ์การสมัคร ฉบับที่ 2 https://goo.gl/gSYQTq
เช็กกันยัง? คุณสมบัติเฉพาะของ กสพท.62

. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/z3jm8n
. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/tcNh7x
. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/EpSGNK
. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/YH9x7V

ติดตามทุกข่าวการเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/TCASterApp/