หน่วยงานภายใน

 

 

แจ้งการหยุดราชการ

แจ้งหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)     
ตามที่โรงเรียนฯ ได้ประกาศเรื่องการหยุดวันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)  แล้วนั้น
ในการนี้ ขอประกาศให้ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน
และเปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 ตามปกติ