หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หน่วย  อ่านรายละเอียด