หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลการสอบ โครงการ SMA

ประกาศผลการสอบ โครงการ SMA ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ให้มีผู้สิทธิ์เข้าเรียนต่อ รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียน ในวัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ประกาศคะแนนสอบ

เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียนต่อ   ดาวน์โหลดที่นี่