หน่วยงานภายใน

Echo English App

กระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English สามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี โดยผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต