หน่วยงานภายใน

 

 

Echo English App

กระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English สามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี โดยผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต