หน่วยงานภายใน

ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หน่วย  อ่านรายละเอียด