หน่วยงานภายใน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร

       - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
       - ครูจ้างสอน วิชา สุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด