หน่วยงานภายใน

แจ้งหยุดราชการ

แจ้งหยุดราชการ เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี)