หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยทางโรงเรียนจะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 280 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย