หน่วยงานภายใน

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่วยอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน จำนวน 2 ราย รายละเอียด

สารลานไทร