หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศปิดโรงเรียน

ด้วยจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาได้รับมอบหมายให้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมการจัดการแข่งขันและร่วมกิจกรรม ตามวัน ดังกล่าว

ในการนี้ โรงเรียนจึงขอปิดโรงเรียน 2 ระยะ คือ ในจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ในช่วงปิดโรงเรียนดังกล่าวขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมได้อยู่กับบ้านทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560