หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลคะแนนสอบ ชั้น ม.1 โครงการ SMA ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ SMA  ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    


ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมศูนย์ศิลป์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ** เอกสารแจ้งผู้ปกครอง **