หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560 
อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ชั้น ม.1  ,   ชั้น ม.4     
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560