หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลการสอบ Pre-yorsor'60

ผลการสอบ Pre-yorsor'60 ประจำปีการศึกษา 2559 
ประกาศ 
ผลการสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ผลการสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลการสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6