หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6  ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้โรงเรียนได้แนบรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   ดังนี้ รายการมาตรฐานแบบก่อสร้าง 2558 | ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น