หน่วยงานภายใน

 

 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายการสอนภาษาจีน วันที่ 4 มีนาคม 2559
โรงเรียนที่เข้าร่วม มีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดย ผอ.ก่อศักดิ์ ศรีน้อย  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม และ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์