หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน SMA ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMA) ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามรายชื่อในประกาศมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. และมอบตัว เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารปิ่นเกรียงไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  ประกาศแนบท้าย