หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ SMA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลคะแนนการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

------------------------------------------------------------------------------------------

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม PLC  

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา


---------------------------------------------------------------------------

Download สมุดเยี่ยม (สำหรับกลุ่ม PLC)

---------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรม

- ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562) 

- ปฏิทินกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  

 

โครงการ SMA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

ประจำปีการศึกษา 2562

---ประกาศ----

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

*** สอบคัดเลือกวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 *** 

....................................................................................................

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2562

การรับนักเรียนสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2562 

*** รับสมัครวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562