หน่วยงานภายใน

 

 

คูปองครู 2561

 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรปีงบประมาณ2561  

   
ระหว่างทำการเปิด shopping รอบ 2 ในวันที่ 15 - 22 มิ.ย.61 ระบบ http://training.obec.go.th จะดำเนินการดังนี้
- หลักสูตร/รุ่นของรอบที่ 2 จะเปิดให้ครูได้เลือก shopping ได้ในช่วงนี้
- หลักสูตรในรอบที่ 1 ทางหน่วยพัฒนาสามารถขอเปิดรุ่นเพิ่มเติมได้ จากคุรุพัฒนา
- หลักสูตร/รุ่นในรอบที่ 1 ที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่จะเปิดให้ครูเลือก shopping ได้ในรอบที่ 2 (โดยต้องเลือก shopping ก่อนจัดอบรมวันแรก 15 วัน)
 
   
 รวม ID PLAN ทุกหลักสูตร
https://drive.google.com/drive/folders/1nR5v1Q1jNtPXlgENLn17yOa82abK5Bde?usp=sharingÈ
 
   
 รายละเอียดหลักสูตร(ทุกหลักสูตร)+กำหนดการ (ใช้แนบยืมเงินได้)
https://drive.google.com/drive/folders/1kjCNzAB6CvgHTRJK8mwLnBuDUcSQiQGH?usp=sharing
 
   
 รายละเอียดหลักสูตร(ทุกหลักสูตร)+กำหนดการ (ใช้แนบยืมเงินได้)
https://drive.google.com/drive/folders/1kjCNzAB6CvgHTRJK8mwLnBuDUcSQiQGH?usp=sharing
 
   
รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ/รุ่น/แผนที่โรงแรม/โบรชัวร์ (ใส่แค่รหัสหลักสูตร9ตัว เช่น612181015 ช่องอื่นๆเว้นว่างไว้ แล้วกดค้นหาหลักสูตร)
https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course