หน่วยงานภายใน

 

 

ข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ในพื้นที่ต้นแบบ อพท.3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท ขนาด 5กิโลวัตต์ โรงเรียนบ้านปางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  3. ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  5. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)