หน่วยงานภายใน

 

 

วิทยฐานะใหม่ - สายงานสอน

 

หน้าเว็บไซต์ ก.ค.ศ.

โปรแกรม Logbook ปรับปรุงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 (ปรับปรุงปุ่มถ่ายโอนข้อมูล)
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์  
คู่มือการถ่ายโอนข้อมูลจาก Logbook เดิมไปยัง Logbook ใหม่
 LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.27 KB
 PowerPoint การใช้ Logbook
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.76 MB
 PowerPoint การประเมิน 13 ตัวชี้วัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
 PowerPoint ว.21-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
 PowerPoint ว.22-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.96 MB
 v.20-2560 มฐ.ตำแหน่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
 v.21-2560 หลักเกณฑ์วิธีการ เลื่อน วฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
 v.22-2560 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
 คู่มือ-การประเมิน วฐ. ว.21-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 917.43 KB
 คู่มือโปรแกรม Logbook Teacher
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
 ชั่วโมงสอน-การประเมิน 13 ตัวชี้วัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
 พระราชกระแสฯ สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.79 MB
 วฐ.1 (แบบคำขอ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.98 KB
 วฐ.2 (แบบประเมินรายปี)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.28 KB
 วฐ.3 (แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.73 KB
 
เอกสารประกอบการอบรม ว.22 (วันที่ 27 พ.ค. 2561)