หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียด  

สารลานไทร