หน่วยงานภายใน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร  ครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง