หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ตำแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด