หน่วยงานภายใน

ประกาศผลรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่และแม่บ้านสำนักงานผู้อำนวยการ  จำนวน 1 อัตรา  

สารลานไทร