หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมการมาโรงเรียนของนักเรียน จำนวน 1 อัตรา