หน่วยงานภายใน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมการมาโรงเรียนของนักเรียน จำนวน 1 อัตรา  

สารลานไทร