หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกหรือสรรหาเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1  ตำแหน่ง