หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพยาบาล   

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์