ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564
ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     Link2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     Link2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     Link2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     Link2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     Link2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     Link2


*** หมายเหตุ ***
ขั้นตอนการ Login เพื่อเข้าดูผลการเรียนออนไลน์
     หมายเลขประจำตัว   ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
     รหัสผ่าน  รูปแบบ วัน/เดือน/ปีเกิด  ตัวอย่าง  14/02/2560 
กรณีนักเรียนไม่สามารถดูผลการเรียนได้ ให้ติดต่อกลับ งานทะเบียน  074-253272 ต่อ 104